Privacyverklaring

Privacyverklaring Schoonheidssalon Janetta

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Schoonheidssalon Janetta aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Schoonheidssalon Janetta is statutair gevestigd te Molenweg 10 8501BH Joure, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 01052470, draagt de naam Schoonheidssalon Janetta en is per e-mail te bereiken via
info @ huidverzorgingjanetta.nl en telefonisch via 0513-414835/ 06-49876868.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Schoonheidssalon Janetta omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Schoonheidssalon Janetta aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Schoonheidssalon Janetta valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schoonheidssalon Janetta behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31-05-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Schoonheidssalon Janetta een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het contact opnemen met klanten. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer. Schoonheidssalon Janetta maakt in bepaalde gevallen voor en na de behandeling foto’s van behandelde delen van het lichaam van de klant. Deze foto’s dienen ter vergelijking van het resultaat en worden na de vertoning aan de klant verwijderd.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van twee (2) jaar opgeslagen.

Rechtsgrondslag

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: de toestemming van de persoon/bezoeker is namelijk nodig voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is van belang voor het inplannen van afspraken en hiervoor is het e-mailadres en telefoonnummer nodig.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Schoonheidssalon Janetta zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'.

Het gaat hierbij om een bedrijf welke de hosting van de website van Schoonheidssalon Janetta verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Schoonheidssalon Janetta. Schoonheidssalon Janetta huurt namelijk een softwarepakket voor het maken van online afspraken, agenda en de administratie.

Beveiliging

Schoonheidssalon Janetta heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info @ huidverzorgingjanetta.nl

Indien u een klacht wil indienen over Schoonheidssalon Janetta met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

 

      OPENINGSTIJDEN

Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag 9.00 - 18.00 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag   9.00 - 18.00 uur


Behandeling volgens afspraak.
 

Tel. 06 49876868

 

 

 

 

Privacyverklaring

Copyright © 2019 Huidverzorging Janetta